מפקח סעיד נבואני

עיטור המופת משטרת ישראל
סעיד נבואני

סעיד נבואני


מפקח סעיד נבואני קיבל את עיטור המופת משטרת ישראל בשנת 1989. לאות ולעדות כי 58313-8 מפקח סעיד נבואני גילה אומץ לב הראוי לשמש מופת ב-5.7.88 השתתף בצוות סיור בעזה אשר לעברו הושלכו בקבוקי תכערה. יחד עם אנשי הצוות ניהל מרדף אחר זורק הבקבוקים ולא נרתע מן ההמון המוסת והמתפרע. אנשי הצוות הצליחו ללכוד את החשוד ולפזר את ההתקהלות ללא ירי וללא נפגעים ועקב כך נתפסה חוליית מחבלים שפעלה מזה זמן. במעשהו הפגין תושייה, אומץ לב ודבקות במטרה הראויים לשמש מופת לשאר המשרתים במשטרת ישראל. על כך מוענק לו עיטור המופת לפי חוק העיטורים במשטרת ישראל דוד קראוס, רב ניצב המפקח הכללי ירושלים, כ״ד בסיוון התשמ״ט 27 ביוני 1989