רפ"ק פליצ'ה פלד

עיטור המופת משטרת ישראל
פליצ'ה פלד

פליצ'ה פלד


רפ"ק פליצ'ה פלד קיבל את עיטור המופת משטרת ישראל בשנת 1983. בתאריך 14.12.81 התבצר אדם חמוש ברובה. בבניין ביישוב מרגליות. ופתח ביריות לעבר תושבי הסביבה. כהוצאה מן היריות. נהרג אחד מתושבי המושב. היורה איים כי יפגע בכל מי שיתקרב אליו. רב־פקד פלד פיזר אה כוחותיו ביישוב והרחיק אה התושבים שהיו בטווח הסכנה. הוא התקרב בעצמו אל היורה, ותוך כדי השמעה דברי הרגעה הצליח לפרוק מעליו אה נשקו. במעשה זה, שנעשה תוך סיכון חייו, גילה רב־פקד פלד הבונה ושיקול דעה, והצליח למנוע אה המשך ההרג. על כך מוענק לו עיטור המופת אריה איבצן, רב ניצב המפקח הכללי ירושלים, כ״ו באייר התשמ״ג 9 במאי 1983