רש"ט ג'אפר עבדי קבלאן

עיטור המופת משטרת ישראל
ג'אפר עבדי קבלאן

ג'אפר עבדי קבלאן


רש"ט ג'אפר עבדי קבלאן קיבל את עיטור המופת משטרת ישראל בשנת 1983. לאות ולעדות כי 3372680/3 רב־שוטר/חובה ג׳אפר עבדי קבלאן גילה אומץ לב הראוי לשמש מופה בתאריך 5.10.82, בהיותו בסיור ממונע בג־נין, היה רב־שוטר/חובה ג'אפר קבלאן, עד לתקיפת מפקדו. סמל הסיור. על ידי תוקף מזוין בסכין. רב־שוטר/חובה ג'אפר קבלאן זינק מהרכב וירה לעבר הדוקר, ובכך הציל אה חיי מפקדו. במעשהו זה גילה תושייה ויוזמה אישית למופת. על כך מוענק לו עיטור המופת לפי חוק העיטורים במשטרת ישראל אריה איבצן, רב ניצב המפקח הכללי ירושלים, כ״ו באייר התשמ״ג 9 במאי 1983