רס"ל שלום פולק

עיטור המופת משטרת ישראל
שלום פולק

שלום פולק


רס"ל שלום פולק קיבל את עיטור המופת משטרת ישראל בשנת 1984. לאות ולעדות כי 54004-7 רב־סמל שלום פולק גילה אומץ לב הראוי לשמש מופת בתאריך 8 באפריל 1983 לאור מידע על העברה סמים מלבנון לישראל, עבר רס״ל שלום פולק אה הגבול והתמקם בסמוך לנקודה העברה הסם. רס״ל פולק קיים דיווח אלחוטי רצוף על בל פעולות העברת הסם, תוך סיכון חייו. בכך אפשר תפיסת שלושה סוכני סמים, כשברשותם כמות חשיש גדולה במיוחד. רס״ל פולק פעל לבדו, בתנאים קשים, באיזור עויין ובסמוך לעבריינים חמושים ברובי סער. בפעולה זו גילה קור רוח. תושייה, אומץ רב ודבקות מופתית במשימה. על כך מוענק לו עיטור המופת לפי חוק העיטורים במשטרת ישראל אריה איבצן, רב ניצב המפקח הכללי ירושלים, כ״א באייר התשמ״ר 23 במאי 1984