אזרח אברהם מימון

עיטור המופת משטרת ישראל
אברהם מימון

אברהם מימון


לאות ולעדות כי מר אברהם מימון גילה אומץ לב הראוי לשמש מופת תיאור המעשה בתאריך 13 ביוני 1979 הבחין מר אברהם מימון באדם חשוד המניח חבילה בקבת הדוכן ומתרחק מהמקום. מר אברהם מימון ברק אח תוכן החבילה, גילה שעון וחיטי השמל, חשד כי מדובר במטען הבלה ועל כן העביר את החבילה לבור ביטחון. לאחר מכן רדף אתר החשוד ועצרו. התברר שהחבילה היתה מטע ן חבלה. בעקבות מעצרו של החשוד וחקירתו. נחשפה חוליית מחבלים פעילה. במעשהו שהצטיין בתושייה רבה, מנע מר אברהם מימון פגיעה כנפש וברכוש. על מעשה זה מוענק לו עיסור המופת ל פ י ח ו ק ה ע י ט ו ר י ם ב מ ש ט ר ת י ש ר א ל הרצל שפיר, רב ניצב המפקח הכללי כ"ה בכסלו תשמ"א 3 בדצמבר 1980