אזרח אהוד דוכובני

עיטור האומץ משטרת ישראל
אהוד דוכובני

אהוד דוכובני


לאות ולעדות בי מר אהוד דוכובני עשה מעשה גבורה בעת מילוי תפקידו, תוך חירוף נפש וגילוי אומץ לב בלתי רגיל בתאריך 20 בדצמבר 1981 אירע פיצוץ באנייה ״אריון" שעמדה להיכנס לנמל חיפה. מר אהוד דוכובני, אשר נמצא על סיפון האנייה שעלתה בלהבות והיתה אפופת עשן , הצליח לחלץ מתוכה כ 20 איש. הוא פ ע ל בתושייה, תוך גילוי אומץ לב וסיכון עצמי רב, ושימש דו גמה לאזרחות טובה ולנכונות לסייע לזולת בתנאים קשים ביותר. על כך מוענק לו עיטור האומץ לפי חוק העיטורים של משטרת ישראל אריה איבצן, רב ניצב המפקח הכללי כ"ו באייר התשמ"ג 9 במאי 1983