מפקח משנה מנחם הוס

עיטור האומץ משטרת ישראל
מנחם הוס

מנחם הוס


לאות ולעדות כי מפקח משנה מנחם הוס עשה מעשה גבורה בעת מילוי תפקידו תוך חירוף נפש וגילוי אומץ לב בלתי רגיל ב־ 30.1.89 בהיותו בסיור עם צוות ימ״ר הוזעק לאירוע שבו נורו ונפגעו שני אנשים בצפון תל-אביב על ידי אלמוני. יחד עם אנשי הצוות איתר את החשוד, חסם את דרכו, ניהל קרב יריות עם החשוד והצליח לפגוע בו ולעצרו. במעשהו הפגין אומץ לב, תושייה ועוז רוח הראויים לשבח. על כך מוענק לו עיטור האומץ לפי חוק העיטורים במשטרת ישראל דוד קראוס, רב ניצב המפקח הכללי כ"ד בסיוון התשמ"ט 27 ביוני 1989