סמ"ר דניאל אבנעים

עיטור האומץ משטרת ישראל
דניאל אבנעים

דניאל אבנעים


לאות ולעדות כי סמל ראשון דניאל אבנעים עשה מעשה גבורה בעת מילוי תפקידו תוך חירוף נפש וגילוי אומץ לב בלתי רגיל ב- 14.5.89 סמוך לכלא שאטה, ערך בדיקה שגרתית לחשוד, אשר לאחד מעשה התברר כי היה מחבל ופושע מועד. במהלך הבדיקה ירה החשוד באקדחו לעבר סמ״ר אבנעים ועוזרו ופצעם וניסה להשתלט על רכבם. סמ״ר אבנעים שמר על קור רוחו ושעה שהורה לעוזרו לעכב את התנועה ולהרחיקה מזירת האירוע, לא היסס, רדף אחר החשוד וניהל עמו קרב יריות, שהסתיים בפציעת החשוד. במעשהו מנע התפתחות, שהיתה עלולה להסתיים באסון כבד והפגין תושייה, יזמה, אומץ לב ועוז רוח הראויים לשבח. על כך מוענק לו עיטור האומץ לפי חוק העיטורים במשטרת ישראל דוד קראוס, רב ניצב המפקח הכללי כ"ד בסיוון התשמ"ט 27 ביוני 1989