רס"ר דניאל אדרי

עיטור האומץ משטרת ישראל
דניאל אדרי

דניאל אדרי


לאות ולעדות כי רב סמל ראשון דניאל אדרי עשה מעשה גבורה בעת מילוי תפקידו תוך חירוף נפש וגילוי אומץ לב בלתי רגיל השתתף ב־ 2.6.87 באירוע, שבו נחטף חייל והוחזק כבן ערובה. עמד חשוף מול החוטף החמוש והצליח לשכנעו לשחרר את החייל. במעשהו זה הפגין אומץ לב, עוז רוח ותושייה הראויים לשבח. על כך מוענק לו עיטור האומץ לפי חוק העיטורים במשטרת ישראל דוד קראוס, רב־ניצב המפקח הכללי כ״א באייר התשמ׳׳ח 8 במאי 1988