רב"ט ניסים אלגאי

עיטור האומץ משטרת ישראל
ניסים אלגאי

ניסים אלגאי


לאות ולעדות כי רב־שוטר ניסים אלגאי עשה מעשה גבורה בעת מילוי תפקידו, תוך חירוף נפש וגילוי אומץ לב בלתי רגיל בתאריך 11.8.82 הוצת תא מעצר בתחנת ראשון לציון. רב־שוטר ניסים אלגאי נכנס, יחד עם שוטר נוסף, לתא המעצר אחוז הלהבות, על מנת לחלץ משם עצורים. שנפגעו כתוצאה מהשריפה והיתה סכנה לחייהם. עצור נוסף. שהיה חשוד בהצתה עצמה, ברח לשירותים שבקצה התא. רב־שוטר ניסים אלגאי לא היסס. ועל אף העשן הסמיך. הלהבות והחשיכה, נכנס עם חברו וחילץ משם את העצור, שהיה במצב של הלם. רב־שוטר ניסים אלגאי עצמו נפגע כתוצאה מפעולת החילוץ, ולאחר שקיבל טיפול ראשוני, המשיך במילוי תפקידו. בפעולתו גילה אומץ לב, תושייה ומסירות, תוך שהוא מסכן את חייו. על כך מוענק לו עיטור האומץ אריה איבצן, רב ניצב המפכ"ל כ"ו אייר תשמ"ג 9 במאי 1983