סמ"ש שבתאי בן ארויה

עיטור האומץ משטרת ישראל
שבתאי בן ארויה

שבתאי בן ארויה


לאות ולעדות כי סמל שני שבתאי בן ארויה עשה מעשה גבורה בעת מילוי תפקידו, תוך חירוף נפש וגילוי אומץ לב בלתי רגיל בתאריך 8.7.81, בהיותו בסיור פקחנות באזור ראשון לציון. שמע סמל שני שבתאי בן ארויה בקשר. בי עבריין חמוש באקדח וברימון. מאיים על אנשי משטרה ביבנה, סמל שגי בן ארויה הגיע למקום, התגנב מאחורי העבריין. ובפעולה מהירה הצליח להתגבר עליו ולפרוק מעליו אח נשקו. בפעולתו זו גילה אומץ לב. יוזמה ותושייה. תוך שהוא מסכן את חייו. על כך מוענק לו עיטור האומץ אריה איבצן, רב ניצב המפכ"ל כ"ו אייר תשמ"ג 9 במאי 1983