מפקח דוד בן יאיר

עיטור האומץ משטרת ישראל
דוד בן יאיר

דוד בן יאיר


לאות ולעדות כי מפקח דוד בן יאיר עשה מעשה גבורה בעת מילוי תפקידו, תוך חירוף נפש וגילוי אומץ לב בלתי רגיל בתאריך 29.6.82 התבצר אדם חמוש ברימון יד בתוך דירה ברחוב הרעל בירושלים, וכלא בה שני סטודנטים כבני ערובה. הוברר שהאדם אינו שפוי בדעתו, והסיבה להתנהגותו זו היא צו אשפוז העומד נגדו. מפקח בן יאיר נכנס לדירה, הציג אה עצמו כפסיכיאטר, ולאחר שיחה בת 30 דקות. הצליח לשכנע אה החולה למסור אח הרימון שבידו. בפעולתו זו, שהצטיינה בתושייה ובאומץ לב רב, מנע אסון. תוך שהוא מסכן את חייו. על כך מוענק לו עיטור האומץ אריה איבצן, רב ניצב המפכ"ל כ"ו אייר תשמ"ג 9 במאי 1983