רפ"ק שמואל מזרחי

עיטור המופת משטרת ישראל
שמואל מזרחי

שמואל מזרחי


לאות ולעדות כי רב־פקד שמואל מזרחי גילה אומץ לב הראוי לשמש מופת בתאריך 31.12.80, בשעות אחרי הצהריים. הגיע לתחנת המשטרה ברמלה צעיר - עריק מצה״ל - שהחזיק בידו רימון יד ללא נצרה ואיים לפוצץ את עצמו ואה הסובבים אוחו. רב־פקד שמואל מזרחי פעל בתושייה ובאומץ לב. להרחקה הצעיר עם הרימון בידו. לאזור מבודד. בכך איפשר את המשך הפעילות השגרתית בתחנת המשטרה. וכן אה הגעתה של חוליית היחידה המיוחדת ללוחמה בטרור (הימ״מ). שטיפלה בצעיר. עד אשר מסר אה הרימון מידיו. על כך מוענק לו עיטור המופת אריה איבצן, רב ניצב המפכ"ל כ"ו אייר תשמ"ג 9 במאי 1983