רס"ר חיים ישר

עיטור המופת משטרת ישראל
חיים ישר

חיים ישר


לאות ולעדות כי רב-סמל ראשון חיים ישר גילה אומץ לב הראוי לשמש מופת תיאור המעשה בתאריך 24.6.78 ., פרצה בגן סאקר בירושלים קטטה בין חבורת צעירים. שבמהלכה נורה ונפגע אחד המעורבים. רב־סמל ראשון חיים ישר, שהיה במקום שלא במסגרת תפקידו, אץ למקום האירוע יחד עם אנשי משטרה נוספים וראה ארם היורה באחד מאנשי המשטרה שנעו לעוצרו ומתחיל לברוח. חרף הסכנה שנשקפה לחייו רדף רב סמל ראשון חיים ישר אחר הבורח, ולאחד מאבק הצליח להוציא את האקדח מידיו של אדם שאליו הועבר האקדח. לאחד מכן אף עצתר את היורה. על מעשה זה מוענק לו עיטור המופת הרצל שפיר, רב ניצב המפכ"ל כ"ה בכסלו תשמ"א 3 בדצמבר 1980